Thống Kê XSMB rồng bạch kim ngày 14/06/2017

THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 14/06/2017
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
99 20 ngày
26 19 ngày
68 16 ngày
60 15 ngày
79 13 ngày
66 11 ngày
08 10 ngày
14 10 ngày
43 10 ngày
56 9 ngày
95 9 ngày
05 8 ngày
71 8 ngày
88 8 ngày
97 8 ngày
72 7 ngày
10 6 ngày
12 6 ngày
24 6 ngày
59 6 ngày
63 6 ngày
13 5 ngày
22 5 ngày
40 5 ngày
64 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
94 16 lần
80 15 lần
93 15 lần
38 14 lần
50 14 lần
10 13 lần
54 13 lần
85 13 lần
07 12 lần
36 12 lần
48 12 lần
75 12 lần
87 12 lần
17 11 lần
21 11 lần
31 11 lần
35 11 lần
37 11 lần
39 11 lần
62 11 lần
84 11 lần
89 11 lần
02 10 lần
05 10 lần
15 10 lần
44 10 lần
45 10 lần
49 10 lần
70 10 lần
71 10 lần
76 10 lần
77 10 lần
90 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
  • Cặp số 99 đã 20 ngày chưa ra, cực đại là 20 ngày (từ 24/05/2016 đến 12/06/2016) [Chi tiết]
  • Cặp số 26 đã 19 ngày chưa ra, cực đại là 20 ngày (từ 18/04/2013 đến 07/05/2013) [Chi tiết]
  • Cặp số 68 đã 16 ngày chưa ra, cực đại là 27 ngày (từ 02/05/2009 đến 28/05/2009) [Chi tiết]
  • Cặp số 60 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 24/05/2012 đến 17/06/2012) [Chi tiết]
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu từ năm 2007 đến nay)

Posted in Soi cầu rồng bạch kimTags , , , . Hãy like và share giúp Admin nhé!