Thống kê tham khảo giải đặc biệt miền bắc ngày 05-09-2017

Dữ liệu được thống kê từ năm 2006 đến nay

NĂM XƯA                 NGÀY               GIẢI ĐẶC BIỆT

Tuần Trước      T3, 29-08-2017               83998

Tháng Trước     T7, 05-08-2017              52783

Năm 2016         T2, 05-09-2016              22187

Năm 2015         T7, 05-09-2015               40389

Năm 2014         T6, 05-09-2014               89997

Năm 2013         T5, 05-09-2013               31593

Năm 2012         T4, 05-09-2012               26558

Năm 2011         T2, 05-09-2011               07463

Năm 2010         CN, 05-09-2010              72060

Năm 2009         T7, 05-09-2009                33115

Năm 2008         T6, 05-09-2008                32978

Năm 2007         T4, 05-09-2007                54379

Năm 2006         T3, 05-09-2006                59626


 

Từ Khóa: , .