Thống kê tham khảo giải đặc biệt miền bắc ngày 04-09-2017

Thống kê tham khảo giải đặc biệt miền bắc ngày 04-09-2017
Đánh giá bài viết

Dữ liệu được thống kê từ năm 2006 đến nay

NĂM XƯA                 NGÀY               GIẢI ĐẶC BIỆT

Tuần Trước      T2, 28-08-2017               66755

Tháng Trước     T6, 04-08-2017              31308

Năm 2016         CN, 04-09-2016              14716

Năm 2015         T6, 04-09-2015               99001

Năm 2014         T5, 04-09-2014               86390

Năm 2013         T4, 04-09-2013                96157

Năm 2012         T3, 04-09-2012               73943

Năm 2011         CN, 04-09-2011               16584

Năm 2010         T7, 04-09-2010                33602

Năm 2009         T6, 04-09-2009                53302

Năm 2008         T5, 04-09-2008                43122

Năm 2007         T3, 04-09-2007                43255

Năm 2006         T7, 04-09-2006                72620

Chia sẻ bài viết này dùm admin nhé

Posted in Soi Cầu MB -Dự Đoán XSMB Miễn Phí