Thống kê tham khảo giải đặc biệt miền bắc ngày 03-09-2017

Dữ liệu được thống kê từ năm 2006 đến nay

NĂM XƯA                 NGÀY               GIẢI ĐẶC BIỆT

Tuần Trước       CN, 27-08-2017               85886

Tháng Trước     T5, 03-08-2017                54613

Năm 2016         T7, 03-09-2016                04829

Năm 2015         T5, 03-09-2015                86669

Năm 2014         T4, 03-09-2014                19342

Năm 2013         T3, 03-09-2013                07046

Năm 2012         T2, 03-09-2012               14271

Năm 2011         T7, 03-09-2011                62326

Năm 2010         T6, 03-09-2010                37739

Năm 2009         T5, 03-09-2009                95428

Năm 2008         T4, 03-09-2008                13258

Năm 2007         T2, 03-09-2007                42386

Năm 2006         CN, 03-09-2006                48979

 

Chia sẻ bài viết này dùm admin nhé