Thống kê giải đặc biệt Miền bắc ngày 29/08/2017

Dữ liệu được thống kê từ năm 2006 đến nay

NĂM XƯA                 NGÀY               GIẢI ĐẶC BIỆT

Tuần Trước       T3, 22-08-2017               65744

Tháng Trước     T7, 29-07-2017               66239

Năm 2016         T2, 29-08-2016               31946

Năm 2015         T7, 29-08-2015               88290

Năm 2014         T6, 29-08-2014               45949

Năm 2013         T5, 29-08-2013                80662

Năm 2012         T4, 29-08-2012                35188

Năm 2011         T2, 29-08-2011                 41470

Năm 2010         CN, 29-08-2010                98103

Năm 2009         T7, 29-08-2009                 03069

Năm 2008         T6, 29-08-2008                 57750

Năm 2007         T4, 29-08-2007                 60356

Năm 2006         T3, 29-08-2006                 22965

 

Chia sẻ bài viết này dùm admin nhé