Thống kê giải đặc biệt Miền bắc ngày 28/08/2017

Thống kê giải đặc biệt Miền bắc ngày 28/08/2017
Đánh giá bài viết

Dữ liệu được thống kê từ năm 2006 đến nay

NĂM XƯA                 NGÀY                GIẢI ĐẶC BIỆT

Tuần Trước       T2, 21-08-2017                 80981

Tháng Trước     T6, 28-07-2017                 85139

Năm 2016         CN, 28-08-2016                 39470

Năm 2015         T6, 28-08-2015                  57912

Năm 2014         T5, 28-08-2014                 10260

Năm 2013         T4, 28-08-2013                  63396

Năm 2012         T3, 28-08-2012                 96446

Năm 2011         CN, 28-08-2011                  09822

Năm 2010         T7, 28-08-2010                  83754

Năm 2009         T6, 28-08-2009                  88306

Năm 2008         T5, 28-08-2008                  24956

Năm 2007         T3, 28-08-2007                 25560

Năm 2006         T2, 28-08-2006                  21999

Chia sẻ bài viết này dùm admin nhé

Posted in Soi Cầu MB -Dự Đoán XSMB Miễn Phí