Thống kê giải đặc biệt Miền bắc ngày 26/08/2017

Thống kê giải đặc biệt Miền bắc ngày 26/08/2017
Đánh giá bài viết

Dữ liệu được thống kê từ năm 2006 đến nay

NĂM XƯA                 NGÀY                GIẢI ĐẶC BIỆT

Tuần Trước       T7, 19-08-2017                78649

Tháng Trước     T4, 26-07-2017                79967

Năm 2016         T6, 26-08-2016                 13061

Năm 2015         T4, 26-08-2015                 83301

Năm 2014         T3, 26-08-2014                 17870

Năm 2013         T2, 26-08-2013                 87388

Năm 2012         CN, 26-08-2012                32198

Năm 2011         T6, 26-08-2011                  78588

Năm 2010         T5, 26-08-2010                 91262

Năm 2009         T4, 26-08-2009                  92594

Năm 2008         T3, 26-08-2008                  39515

Năm 2007         CN, 26-08-2007                 78924

Năm 2006         T7, 26-08-2006                  82328

Chia sẻ bài viết này dùm admin nhé

Posted in Soi Cầu MB -Dự Đoán XSMB Miễn Phí