Thống kê giải đặc biệt Miền bắc ngày 22/08/2017

Dữ liệu được thống kê từ năm 2006 đến nay

NĂM XƯA                 NGÀY                 GIẢI ĐẶC BIỆT

Tuần Trước       T3, 15-08-2017                    07631

Tháng Trước     T7, 22-07-2017                    05281

Năm 2016         T2, 22-08-2016                     57958

Năm 2015         T7, 15-08-2015                     43249

Năm 2014         T6, 22-08-2014                     91788

Năm 2013         T5, 22-08-2013                     55798

Năm 2012         T4, 22-08-2012                     50353

Năm 2011         T2, 22-08-2011                     15034

Năm 2010         CN, 22-08-2010                    02378

Năm 2009         T7, 22-08-2009                     58947

Năm 2008         T6, 22-08-2008                     72033

Năm 2007         T4, 22-08-2007                     55482

Năm 2006         T3, 22-08-2006                     10540

 

Chia sẻ bài viết này dùm admin nhé