Thống kê giải đặc biệt Miền bắc ngày 18/08/2017

Dữ liệu được thống kê từ năm 2006 đến nay

NĂM XƯA                 NGÀY                 GIẢI ĐẶC BIỆT

Tuần Trước       T6, 11-08-2017                   74312

Tháng Trước     T3, 18-07-2017                   11666

Năm 2016         T5, 18-08-2016                    26862

Năm 2015         T3, 18-08-2015                    65322

Năm 2014         T2, 18-08-2014                    42470

Năm 2013         CN, 18-08-2013                   81577

Năm 2012         T7, 18-08-2012                    42933

Năm 2011         T5, 18-08-2011                     51373

Năm 2010         T4, 18-08-2010                     21988

Năm 2009         T3, 18-08-2009                     61131

Năm 2008         T2, 18-08-2008                     39613

Năm 2007         T7, 18-08-2007                     55605

Năm 2006         T6, 18-08-2006                     74016

 

Chia sẻ bài viết này dùm admin nhé