Thống kê giải đặc biệt Miền bắc ngày 14/08/2017

Dữ liệu được thống kê từ năm 2006 đến nay

NĂM XƯA                 NGÀY                  GIẢI ĐẶC BIỆT

Tuần Trước       T2, 07-08-2017                    07823

Tháng Trước     T6, 14-07-2017                    79866

Năm 2016         CN, 14-08-2016                   50182

Năm 2015         T6, 14-08-2015                     21836

Năm 2014         T5, 14-08-2014                     83192

Năm 2013         T4, 14-08-2013                     40132

Năm 2012         T3, 14-08-2012                      63305

Năm 2011         CN, 14-08-2011                     32343

Năm 2010         T7, 14-08-2010                      81187

Năm 2009         T6, 14-08-2009                      91914

Năm 2008         T5, 14-08-2008                      52559

Năm 2007         T3, 14-08-2007                      82982

Năm 2006         T2, 14-08-2006                      84546

 

Chia sẻ bài viết này dùm admin nhé