Thống kê giải đặc biệt Miền bắc ngày 11/08/2017

Dữ liệu được thống kê từ năm 2006 đến nay

NĂM XƯA                 NGÀY                      GIẢI ĐẶC BIỆT

Tuần Trước       T6, 11-08-2017                    31308

Tháng Trước     T3, 11-07-2017                    69010

Năm 2016         T5, 11-08-2016                     79600

Năm 2015         T3, 11-08-2015                     64908

Năm 2014         T2, 11-08-2014                     12979

Năm 2013         CN, 11-08-2013                     94198

Năm 2012         T7, 09-08-2012                      07332

Năm 2011         T5, 11-08-2011                      11013

Năm 2010         T4, 11-08-2010                      56527

Năm 2009         T3, 11-08-2009                      12692

Năm 2008         T2, 09-08-2008                      31070

Năm 2007         T7, 11-08-2007                      97796

Năm 2006         T6, 11-08-2006                      51661

 

Chia sẻ bài viết này dùm admin nhé