Thống Kê Dự đoán cầu lô XSmb Ngày 10-09-2017

Thống Kê Dự đoán cầu lô XSmb Ngày 10-09-2017
3.3 (65%) 20 votes
THỐNG KÊ NHANH CHO soi cầu XSMB NGÀY 10/09/2017
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
17 20 ngày
18 20 ngày
92 18 ngày
51 17 ngày
42 15 ngày
04 12 ngày
21 10 ngày
56 10 ngày
86 10 ngày
88 9 ngày
90 9 ngày
12 7 ngày
48 7 ngày
75 7 ngày
78 7 ngày
84 7 ngày
10 6 ngày
39 6 ngày
07 5 ngày
47 5 ngày
49 5 ngày
55 5 ngày
65 5 ngày
71 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
83 17 lần
31 16 lần
99 15 lần
14 14 lần
30 14 lần
01 13 lần
37 13 lần
60 13 lần
34 12 lần
54 12 lần
41 11 lần
43 11 lần
49 11 lần
79 11 lần
95 11 lần
98 11 lần
05 10 lần
10 10 lần
15 10 lần
22 10 lần
27 10 lần
53 10 lần
76 10 lần
80 10 lần
85 10 lần
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
  • Cặp số 17 đã 20 ngày chưa ra, cực đại là 21 ngày (từ 28/08/2016 đến 17/09/2016)
  • Cặp số 18 đã 20 ngày chưa ra, cực đại là 30 ngày (từ 17/09/2015 đến 16/10/2015)
  • Cặp số 92 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 26 ngày (từ 16/07/2009 đến 10/08/2009)
  • Cặp số 51 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 07/10/2015 đến 31/10/2015)
  • Cặp số 42 đã 15 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 21/07/2012 đến 13/08/2012)
(Kết quả thống kê dựa trên dữ liệu soi cau rong bach kim từ năm 2007 đến nay)
Chia sẻ bài viết này dùm admin nhé

Posted in Soi Cầu Rồng Bạch KimTags , , . Hãy like và share giúp Admin nhé!