soi cau

Soi Cầu Miền Bắc Chính Xác


Soi cầu lô cặp miền bắc nuôi khung 5 ngày chính xác
19.69K

soi cầu lô cặp nuôi khung 5 ngày miền bắc lô cặp khung 5 ngày chuẩn nhất ,các bạn thân mến hiện tại chúng tôi đã mở chuyên mục lô  khung 5 ngày chuẩn nhất và các bạn có thể theo cầu của chúng , mục đích chúng tôi muốn hỗ trợ và giúp đỡ các bạn đang muốn tìm một các chơi hiểu quả và an toàn… tỷ lệ vào tiền lô cặp nuôi khung 5 ngày miền bắc thì các bạn nên chia theo tỷ lệ , 1 : 2 : 3 : 4 : 5 và tăng điểm theo từng ngày miễn sao trong vòng 5 ngày đổ lại các bạn trúng lô cặp nuôi khung 5 ngày mà vẫn có lãi.

Xem thêm >> soi cầu lô cặp nuôi khung 3 ngày

soi cầu lô cặp nuôi khung 5 ngày

soi cầu lô cặp nuôi khung 5 ngày xsmb chính xác!

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU

 

+ Nuôi lô 80 – 08 từ ngày 16/06/2018 – 20/06/2018 .. chờ kết quả

+ Nuôi lô 46 – 64 từ ngày 11/06/2018 – 15/06/2018 trượt

+ Nuôi lô 46 – 64 từ ngày 10/06/2018 – 14/06/2018 ăn lô 64 ngày 1

+ Nuôi lô 46 – 64 từ ngày 09/06/2018 – 13/06/2018 ăn lô 64 ngày 1

+ Nuôi lô 80 – 08 từ ngày 07/06/2018 – 11/06/2018 ăn lô 80 ngày 2

+ Nuôi lô 49 – 94 từ ngày 02/06/2018 – 06/06/2018 trượt

+ Nuôi lô 49 – 94 từ ngày 01/06/2018 – 05/06/2018 ăn lô 49 ngày 1

+ Nuôi lô 49 – 94 từ ngày 28/05/2018 – 01/06/2018 ăn lô 49 ngày 4

+ Nuôi lô 49 – 94 từ ngày 27/05/2018 – 31/05/2018 ăn lô 49 ngày 3

+ Nuôi lô 87 – 78 từ ngày 24/05/2018 – 28/05/2018 ăn lô 78 ngày 3

+ Nuôi lô 87 – 78 từ ngày 20/05/2018 – 24/05/2018 ăn lô 87 ngày 4

+ Nuôi lô 87 – 78 từ ngày 19/05/2018 – 23/05/2018 ăn lô 78 87 ngày 1

+ Nuôi lô 87 – 78 từ ngày 14/05/2018 – 18/05/2018 ăn lô 78 ngày 5

+ Nuôi lô 87 – 78 từ ngày 13/05/2018 – 17/05/2018 ăn lô 87 ngày 1

+ Nuôi lô 87 – 78 từ ngày 11/05/2018 – 15/05/2018 ăn lô 87 ngày 2

+ Nuôi lô 87 – 78 từ ngày 10/05/2018 – 14/05/2018 ăn lô  87×2  ngày 1

+ Nuôi lô 87 – 78 từ ngày 07/05/2018 – 11/05/2018 ăn lô  87  ngày 3

+ Nuôi lô 87 – 78 từ ngày 05/05/2018 – 09/05/2018 ăn lô  87  ngày 2

+ Nuôi lô 87 – 78 từ ngày 04/05/2018 – 08/05/2018 ăn lô  87  ngày 1

+ Nuôi lô 87 – 78 từ ngày 03/05/2018 – 07/05/2018 ăn lô  78  ngày 1

+ Nuôi lô 87 – 78 từ ngày 02/05/2018 – 06/05/2018 ăn lô  78  ngày 1

+ Nuôi lô 87 – 78 từ ngày 29/04/2018 – 03/05/2018 ăn lô  78×2  ngày 5

+ Nuôi lô 87 – 78 từ ngày 26/04/2018 – 30/04/2018 ăn lô  87  ngày 3

+ Nuôi lô 87 – 78 từ ngày 25/04/2018 – 29/04/2018 ăn lô  87  ngày 1

+ Nuôi lô 06 – 60 từ ngày 22/04/2018 – 26/04/2018 ăn lô  60  ngày 3

+ Nuôi lô 16 – 61 từ ngày 21/04/2018 – 25/04/2018 ăn lô  16  ngày 1

+ Nuôi lô 16 – 61 từ ngày 18/04/2018 – 22/04/2018 ăn lô  61  ngày 3

+ Nuôi lô 16 – 61 từ ngày 15/04/2018 – 19/04/2018 ăn lô  16  ngày 3

+ Nuôi lô 16 – 61 từ ngày 14/04/2018 – 18/04/2018 ăn lô  61  ngày 1

+ Nuôi lô 74 – 47 từ ngày 12/04/2018 – 16/04/2018 ăn lô  47  ngày 2

+ Nuôi lô 71 – 17 từ ngày 08/04/2018 – 11/04/2018 trượt

+ Nuôi lô 75 – 57 từ ngày 06/04/2018 – 10/04/2018 ăn lô  57  ngày 1

+ Nuôi lô 70 – 07 từ ngày 05/04/2018 – 09/04/2018 ăn lô  07  ngày 1

+ Nuôi lô 73 – 37 từ ngày 30/03/2018 – 03/04/2018 ăn lô  37  ngày 4

+ Nuôi lô 74 – 47 từ ngày 26/03/2018 – 30/03/2018 ăn lô  47  ngày 1

+ Nuôi lô 72 – 27 từ ngày 25/03/2018 – 29/03/2018 ăn lô  72 27×2  ngày 1

+ Nuôi lô 71 – 17 từ ngày 23/03/2018 – 27/03/2018 ăn lô 17×2  ngày 1

+ Nuôi lô 74 – 47 từ ngày 22/03/2018 – 26/03/2018 ăn lô 47 74 ngày 1

+ Nuôi lô 84 – 48 từ ngày 21/03/2018 – 25/03/2018 ăn lô 48×2 ngày 1

+ Nuôi lô 84 – 48 từ ngày 20/03/2018 – 24/03/2018 ăn lô 48 ngày 1

+ Nuôi lô 84 – 48 từ ngày 12/03/2018 – 16/03/2018 ăn lô 48 ngày 5

+ Nuôi lô 86 – 68 từ ngày 11/03/2018 – 15/03/2018 ăn lô 86 ngày 1

+ Nuôi lô 74 – 47 từ ngày 10/03/2018 – 14/03/2018 ăn lô 74 ngày 1

+ Nuôi lô 13 – 31 từ ngày 09/03/2018 – 13/03/2018 ăn lô 31×2 ngày 1

+ Nuôi lô 23 – 32 từ ngày 05/03/2018 – 09/03/2018 ăn lô 23 ngày 4

+ Nuôi lô 73 – 37 từ ngày 03/03/2018 – 07/03/2018 ăn lô 73 ngày 2

+ Nuôi lô 85 – 58 từ ngày 02/03/2018 – 06/03/2018 ăn lô 85×2 ngày 1

+ Nuôi lô 12 – 21 từ ngày 28/02/2018 – 04/03/2018 ăn lô 12×2 ngày 2

+ Nuôi lô 32 – 23 từ ngày 27/02/2018 – 03/03/2018 ăn lô 32 23 ngày 1

+ Nuôi lô 71 – 17 từ ngày 26/02/2018 – 02/03/2018  ăn lô 17 ngày 1

+ Nuôi lô 78 – 87 từ ngày 22/02/2018 – 26/02/2018 ăn lô 87 ngày 4

+ Nuôi lô 23 – 32 từ ngày 21/02/2018 – 25/02/2018 ăn lô 23 ngày 1

+ Nuôi lô 23 – 32 từ ngày 20/02/2018 – 24/02/2018 ăn lô 23 ngày 1


+ Nuôi lô 94 – 49 từ ngày 10/02/2018 – 14/02/2018 ăn lô 94 ngày 5

+ Nuôi lô 94 – 49 từ ngày 07/02/2018 – 11/02/2018 ăn lô 94×2 ngày 3

+ Nuôi lô 95 – 59 từ ngày 05/02/2018 – 09/02/2018 ăn lô 95 ngày 2

+ Nuôi lô 90 – 09 từ ngày 03/02/2018 – 07/02/2018 ăn lô 90 09 ngày 2

+ Nuôi lô 86 – 68 từ ngày 01/02/2018 – 05/02/2018 ăn lô 86 68 ngày 2

+ Nuôi lô 82 – 28 từ ngày 30/01/2018 – 03/02/2018 ăn lô 82 ngày 2

+ Nuôi lô 72 – 27 từ ngày 29/01/2018 – 02/02/2018 ăn lô 72×3 ngày 1

+ Nuôi lô 94 – 49 từ ngày 25/01/2018 – 29/01/2018 ăn lô 49,94×2 ngày 4

+ Nuôi lô 93 – 39 từ ngày 24/01/2018 – 28/01/2018 ăn lô 39 ngày 1

+ Nuôi lô 29 – 92 từ ngày 22/01/2018 – 26/01/2018 ăn lô 92,29×2 ngày 2

+ Nuôi lô 39 – 93 từ ngày 21/01/2018 – 25/01/2018 ăn lô 39 ngày 1

+ Nuôi lô 59 – 95 từ ngày 18/01/2018 – 22/01/2018 ăn lô 95×2 ngày 3

+ Nuôi lô 09 – 90 từ ngày 16/01/2018 – 20/01/2018 ăn lô 09×2 ngày 2

+ Nuôi lô 59 – 95 từ ngày 15/01/2018 – 19/01/2018 ăn lô 95 ngày 1

+ Nuôi lô 58 – 85 từ ngày 13/01/2018 – 17/01/2018 ăn lô 85×2 ngày 2

+ Nuôi lô 48 – 84 từ ngày 12/01/2018 – 16/01/2018 ăn lô 48 84 ngày 1

+ Nuôi lô 49 – 94 từ ngày 10/01/2018 – 14/01/2018 ăn lô 49 ngày 2

+ Nuôi lô 59 – 95 từ ngày 05/01/2018 – 09/01/2018 ăn lô 95 59 ngày 5

+ Nuôi lô 59 – 95 từ ngày 04/01/2018 – 08/01/2018 ăn lô 95 ngày 1

+ Nuôi lô 58 – 85 từ ngày 31/12/2017 – 04/01/2018 ăn lô 85 ngày 1

+ Nuôi lô 68 – 86 từ ngày 30/12/2017 – 03/01/2018 ăn lô 68 ngày 1

+ Nuôi lô 78 – 87 từ ngày 29/12/2017 – 02/01/2018 ăn lô 78 ngày 1

+ Nuôi lô 35 – 53 từ ngày 25/12/2017 – 29/12/2017 ăn lô 35 ngày 4

+ Nuôi lô 86 – 68 từ ngày 23/12/2017 – 27/12/2017 ăn lô 86×2 ngày 2

+ Nuôi lô 76 – 67 từ ngày 22/12/2017 – 26/12/2017 ăn lô 67 ngày 1

+ Nuôi lô 96 – 69 từ ngày 19/12/2017 – 23/12/2017 ăn lô 96 ngày 3

+ Nuôi lô 41 – 14 từ ngày 14/12/2017 – 18/12/2017 ăn lô 41 ngày 5

+ Nuôi lô 41 – 14 từ ngày 11/12/2017 – 15/12/2017 ăn lô 14 ngày 3

+ Nuôi lô 81 – 18 từ ngày 10/12/2017 – 14/12/2017 ăn lô 81 ngày 1

+ Nuôi lô 91 – 19 từ ngày 06/12/2017 – 10/12/2017 ăn lô 19 ngày 4

+ Nuôi lô 91 – 19 từ ngày 05/12/2017 – 09/12/2017 ăn lô 91 ngày 1

+ Nuôi lô 31 – 13 từ ngày 04/12/2017 – 08/12/2017 ăn lô 13 ngày 1

+ Nuôi lô 49 – 94 từ ngày 29/11/2017 – 03/12/2017 trượt

+ Nuôi lô 49 – 94 từ ngày 24/11/2017 – 28/11/2017 ăn lô 94 ngày 5

+ Nuôi lô 49 – 94 từ ngày 21/11/2017 – 25/11/2017 ăn lô 94 ngày 3

+ Nuôi lô 49 – 94 từ ngày 20/11/2017 – 24/11/2017 ăn lô 49 ngày 1

+ Nuôi lô 43 – 34 từ ngày 17/11/2017 – 21/11/2017 ăn lô 43 ngày 3

+ Nuôi lô 43 – 34 từ ngày 15/11/2017 – 19/11/2017 ăn lô 43 ngày 2

+ Nuôi lô 57 – 75 từ ngày 14/11/2017 – 18/11/2017 ăn lô 57 ngày 1

+ Nuôi lô 76 – 67 từ ngày 09/11/2017 – 13/11/2017 trượt

+ Nuôi lô 90 – 09 từ ngày 07/11/2017 – 11/11/2017 ăn lô 09 ngày 2

+ Nuôi lô 90 – 09 từ ngày 04/11/2017 – 08/11/2017 ăn lô 09×2 ngày 3

+ Nuôi lô 74 – 47 từ ngày 02/11/2017 – 06/11/2017 ăn lô 47 ngày 2

+ Nuôi lô 94 – 49 từ ngày 01/11/2017 – 05/11/2017 ăn lô 94 ngày 1

+ Nuôi lô 23 – 32 từ ngày 31/10/2017 – 04/11/2017 ăn lô 23 ngày 1

+ Nuôi lô 12 – 21 từ ngày 30/10/2017 – 03/11/2017 ăn lô 12 ngày 1

+ Nuôi lô 49 – 94 từ ngày 28/10/2017 – 01/11/2017 ăn lô 49 ngày 2

 

Chúng tôi sẽ cập nhật dàn lô nuôi cặp khung 5 ngày cực đẹp theo từng chu kì các bạn chỉ việc vào xem và đánh thôi, không cần bận tâm về việc phải tìm cặp lô nào để chơi lô khung 5 ngày miền bắc. chúc các bạn luôn chiến thắng với những cặp số chúng tôi đã post lên đây. soi cầu lô cặp nuôi khung 5 ngày miền bắc chính xác nhất

Nếu các bạn thấy hay nhớ bấm like và share dùm admin nhé… cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này..!! xem thêm >> soi cầu bạch thủ miền bắc

Chia sẻ bài viết này dùm admin nhé
Cùng chuyên mục
Soi cầu song thủ lô nuôi khung 2 ngày chính xác 100% Soi cầu song thủ lô nuôi khung 2 ngày chính xác 100%
Soi cầu lô kép miền bắc nuôi khung 3 ngày đẹp nhất Soi cầu lô kép miền bắc nuôi khung 3 ngày đẹp nhất
Soi cầu dàn đặc biệt 20 số nuôi khung 3 ngày đẹp nhất Soi cầu dàn đặc biệt 20 số nuôi khung 3 ngày đẹp nhất
Soi cầu lô cặp nuôi khung 3 ngày cực chính xác Soi cầu lô cặp nuôi khung 3 ngày cực chính xác
Nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày chính xác nhất Nuôi lô bạch thủ khung 3 ngày chính xác nhất

Copyright © 2016 by Soi cầu Mb

Bản quyền thuộc về Rồng Bạch Kim