Soi cầu Rồng Bạch Kim miễn phí ngày 28-05-2017

Soi cầu Rồng Bạch Kim miễn phí ngày 28-05-2017
Đánh giá bài viết

THỐNG KÊ Soi Cầu Rồng Bạch Kim NHANH CHO NGÀY 28/05/2017
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
60 21 ngày
65 21 ngày
53 14 ngày
20 13 ngày
88 11 ngày
73 10 ngày
98 10 ngày
74 9 ngày
97 9 ngày
04 8 ngày
49 8 ngày
51 8 ngày
03 7 ngày
43 7 ngày
57 7 ngày
85 7 ngày
22 6 ngày
39 6 ngày
15 5 ngày
19 5 ngày
30 5 ngày
58 5 ngày

Lotto ra nhiều trong tháng qua:
50 15 lần
32 13 lần
38 13 lần
44 13 lần
71 13 lần
76 13 lần
83 13 lần
02 12 lần
10 12 lần
52 12 lần
69 12 lần
80 12 lần
90 12 lần
92 12 lần
19 11 lần
63 11 lần
66 11 lần
87 11 lần
99 11 lần
05 10 lần
07 10 lần
08 10 lần
12 10 lần
21 10 lần
22 10 lần
24 10 lần
27 10 lần
29 10 lần
31 10 lần
39 10 lần
58 10 lần
62 10 lần
64 10 lần
77 10 lần
81 10 lần
84 10 lần
93 10 lần
94 10 lần

Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:

  • Cặp số 60 đã 21 ngày chưa ra, cực đại là 25 ngày (từ 24/05/2012 đến 17/06/2012) [Chi tiết]
  • Cặp số 65 đã 21 ngày chưa ra, cực đại là 20 ngày (từ 20/10/2009 đến 08/11/2009) [Chi tiết]

(Kết quả thống kê dựa trên soi cau 88 dữ liệu từ năm 2007 đến nay)

Chia sẻ bài viết này dùm admin nhé

Posted in Soi Cầu Rồng Bạch Kim