Sổ Mơ Giải đáp giấc Mơ vần ( P , Q , R , S )

   Giải đáp giấc Mơ vần K L M  N  O

Giải mã giấc mơ theo vần K ,L ,M ,N ,O   giúp các bạn có thể tìm thấy được những con số tương ứng với giấc mơ  giải mã soi cầu  của mình…!!!

giải mã giấc mơ

Tên giấc mơ

Bộ số tương ứng

Phá ra cười

41 – 52 – 57

Phải lội xuống ao

07

Pháp sư

09 – 29 – 35 – 96

Phật

57 – 75

Phát minh

06 – 17 – 37 – 97

Phát sư

08 – 25 – 50

Phóc mơ tuya

99

Phóng sự

25 – 26 – 27

Phụ hồ

03 – 08 – 83

Phụ lòng

18 – 28 – 78

Phun nước trong nhà

06 – 66

Phượng hoàng

13 – 78 – 98

Tên giấc mơ

Bộ số tương ứng

Quả

26 – 60

Quả bàng

31 – 32

Quả bóng

11 – 45 – 72

Quả bưởi

01 – 09 – 70

Quả cam

05 – 25 – 55

Qụa chết

36 – 80 – 85

Quả chuối

34 – 43

Quả đu đủ

58 – 89

Quả dừa

50 – 70 – 09

Quả na

13 – 14

Quả quất

30 – 70

Quả rụng

89 – 93

Quả trên cây

84 – 48

Quái vật

30 – 39 – 17

Quần áo

09 – 06

Quần áo vá nhiều

01 – 11

Quản bưởi

17 – 71

Quần lót

02 – 59

Quán rượu ngoài trời

69

Quan tài

06 – 56 – 26

Quan tài bố nuôi

62 – 63

Quan tài chôn rồi

01 – 51

Quan tài chưa chôn

04

Quan tài có xác chết

74 – 21

Quan tài mở nắp

31 – 36

Quạt trần

82

Quét nhà

34 – 43

Quyển vở

18 – 19

Sấm sét

94 – 95 – 54

Sang nhà láng giềng

42 – 43 – 64

Sao trên trời

33 – 38

Sắt

93 – 58

Say rượu

35 – 45 – 90

Sinh đẻ

27 – 56

Sinh lí hai người

02 – 22

Sổ điểm

30 – 35

Sợ ma

75 – 23 – 96

Sổ rách bìa

45 – 49

Sổ sách

38 – 88

Sông ngòi

42

Sư sãi bắt đồn

76 – 46

Sư tử

25 – 45

Sửa lại hố xí

79 – 70

Súng ak

86

Súng b40

18 – 64

Súng bắn dài

68

Súng hơi

00 – 97

Suối nước đục

09 – 18

Suối nước trong

41 – 47

Sụt lở

09 – 13

Tên giấc mơ

Bộ số tương ứng

Ra đa

45 – 54

Ra suối mưa to

35 – 53

Rắn bơi

21 – 82

Rắn cắn

14 – 59 – 95

Rắn cắn gót chân

57

Rắn cắn người

43 – 73

Rắn đất

38 – 78

Rắn đuổi

69

Rắn hai đầu

15 – 51

Rắn quấn

05 – 15 – 51

Rắn quấn chân

96

Rắn quấn người

49 – 97

Rắn rết

00 – 20 – 28 – 40 – 82

Râu

03 – 53 – 07 – 75

Râu mọc dài

25 – 57

Rệp

26 – 64

Rổ đỗ

28 – 48 – 68 – 86

Rổ trứng

70 – 30

Rơi kính đeo

32 – 89

Rơm rạ

36 – 78

Rồng bay

57 – 34

Rùa

56

Rùa biển

87

Rửa chân

86 – 68

Rụng cả hàm răng

03

Rụng một chiếc răng

31

Rụng răng

31 – 32 – 52 – 62

Chia sẻ bài viết này dùm admin nhé

Từ Khóa: .