Dịch vụ VIP thống kê giải ĐB ngày 09-08-2017

Dữ liệu được thống kê từ năm 2006 đến nay

NĂM XƯA                 NGÀY                      GIẢI ĐẶC BIỆT

Tuần Trước       T4, 02-08-2017                     60280

Tháng Trước     CN, 09-07-2017                    96993

Năm 2016         T3, 09-08-2016                      08587

Năm 2015         CN, 09-08-2015                     57536

Năm 2014         T7, 09-08-2014                      85689

Năm 2013         T6, 09-08-2013                      18961

Năm 2012         T5, 09-08-2012                      28224

Năm 2011         T3, 09-08-2011                       72803

Năm 2010         T2, 09-08-2010                       08451

Năm 2009         CN, 09-08-2009                      23913

Năm 2008         T7, 09-08-2008                       96458

Năm 2007         T5, 09-08-2007                       94836

Năm 2006         T4, 09-08-2006                       67967

Chia sẻ bài viết này dùm admin nhé